Persondatapolitik

Opdateret sidst: 02/10-2018


Om persondatapolitiken
Som følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er
MagNannberg Group
Eriksborgvej 1
8600, Silkeborg
Danmark
Email: magnus@magnannberg.dk

Formål for brug af personoplysninger
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål: Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation og for at kunne levere den service til dig.
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger: Det er primært almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontaktoplysninger, som vi behandler.
Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:
For at kunne opfyldte vores aftale med dig.
For at kunne overholde gældende lovgivning.
Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.
Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne.
Opbevaring af personoplysninger

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil primært blive opbevaret elektronisk, men i begrænset omfang også fysisk.
Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger.
Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang. Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted.
Indsamling af oplysninger

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

Direkte fra dig
Sociale medier
Videregivelse af dine personoplysninger
Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores administration, fx lønadministration, bogholderi, betalingssystemer, hosting af it-systemer m.v.
Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede hertil.
Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:
Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til os på følgende e-mail magnus@magnannberg.dk
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.


1. Dette website anvender cookies

Websitet anvender cookies, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

2. Sådan sletter eller blokerer du for cookies

Se Vejledning.

3. Formål med cookies på min hjemmeside:

At gemme dine indstillinger.
Trafikmåling og statistik.
Målretning og frekvensstyring af annoncering.

4. Persondata

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.